Μαθαίνω

Λειτουργικός αναλφαβητισμός

Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός ορίζεται ως απώλεια της ικανότητας ενός ατόμου, που έχει παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να κατανοεί με επάρκεια τον πρ...

Εχουμε διάβασμα

Οφείλω να ομολογήσω πως νιώθω τεράστια ανακούφιση που ως μητέρα έχω αφήσει πίσω μου τις «ηρωικές» αυτές ώρες της ημέρας, τη σχολική μελέτη.  Αφορμή για να επικο...