Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός ορίζεται ως απώλεια της ικανότητας ενός ατόμου, που έχει παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να κατανοεί με επάρκεια τον προφορικό και γραπτό λόγο, να διατυπώνει με σαφήνεια τη σκέψη του, να κάνει αφαιρετικούς συνειρμούς, να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για βελτίωση των γνωστικών του δεξιοτήτων (ΕΕΚ, UNESCO, 1987).

Φυσικά και είναι ο αναλφαβητισμός ένα πολύπλευρο πρόβλημα με ερείσματα στο ατομικό, οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Όμως, θα ήθελα να ασχοληθώ με τον εκπαιδευτικό παράγοντα. Προσέξτε: «έχει παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση».   Πολλές φορές γονείς μου ζητούν κάποιο βοήθημα για την έκθεση και τους προτείνω εκδόσεις μου.  Όμως, πάντα προσθέτω ότι βασική προϋπόθεση είναι η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων.

Ειλικρινά, όταν, επιτέλους, δημιουργήθηκε ο θεσμός των σχολικών βιβλιοθηκών σκέφτηκα πως κάτι αλλάζει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  Όμως, και πάλι ο σχεδιασμός ήταν πρόχειρος και χωρίς να λαμβάνει  υπ’ όψιν του την επόμενη μέρα.  Γνωρίζετε ότι όλα τα μοντέρνα σχολικά κτίρια δεν περιλάμβαναν χώρο βιβλιοθήκης;   Χτίζαμε εκπαιδευτικά κτίρια χωρίς βιβλιοθήκη!  Ψάχναμε, λοιπόν, σχολικές μονάδες που αν έβρισκαν 50τ.μ. ελεύθερο χώρο, αν θυμάμαι καλά, μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του υπουργείου και να δημιουργήσουν βιβλιοθήκες μέσα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αλλά, ταυτόχρονα, υπήρξαν εγκύκλιοι του υπουργείου παιδείας με τις οποίες απαγορεύεται στους εκπαιδευτικούς να συστήνουν βιβλία για διάβασμα όταν διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι είναι η ελεύθερη ανάγνωση που δημιουργεί αναγνώστες.   Πώς θα καταπολεμήσουμε την έλλειψη πλούσιου λεξιλογίου ή την κατανόηση της ερμηνείας των λέξεων της γλώσσας μας,  όταν η κύρια πρακτική μελέτης είναι η παπαγαλία;  Πώς θα αναπτυχθεί η κριτική σκέψη στα νέα παιδιά όταν εξετάζονται βάσει του ενός και μοναδικού σχολικού βιβλίου;

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για να λύσουμε μια άσκηση μαθηματικών απαραίτητο είναι να κατανοήσουμε την εκφώνηση όπου ακόμη και ένα κόμμα (,) μπορεί να κάνει την διαφορά.  Που σημαίνει πως έχουμε την ευθύνη ως γονείς να αναπτύξουμε και να διαμορφώσουμε την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών μας ώστε να μηδενίσουμε την πιθανότητα να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ και να είναι λειτουργικά αναλφάβητα!

%d bloggers like this: